Sparki


 Obdanište
Zabavište
Školica
zvezdice          
       
    
Kruševac, ul. Kosovska br.194             Tel. 064/1766919
  Email: sparki.ks@gmail.com

facebook
index
obdaniste zabaviste skolica kontakt  

      Englesko zabavište     pin 

        Englesko zabavište organizujemo u prostorijama
        vrtića za decu uzrasta 2 do 6 godina radnim danom,
        u terminu  od 16 - 20h.   
        Vreme dolaska možete prilagoditi svojim potrebama

        jer se deca mogu u bilo koje vreme priključiti grupi.
        Program rada je baziran na Montessori metodi za
        učenje drugog jezika u najmlađem uzrastu.
       Grupa broji najviše desetoro dece jer metod
        po kom radimo podrazumeva i svakodnevni
        individualni rad nastavnika sa svakim detetom.
        U cenu je uključena užina u 17h
.   stopice

our playschool
                                          


                          
                  zabaviste

    
         
                                                                                                                                                                                   
                      Deca uče drugačije od odraslih. Do 7 godina starosti deca drugi jezik usvajaju

          spontano i sa lakoćom, kao svoj maternji jezik. Činjenica je da deca u stranom govornom
          području, gde su svakodnevno izložena drugom jeziku, veoma  brzo "nauče" jezik tog govornog 
          područja do nivoa da sa jednakom lakoćom  koriste i svoj maternji i strani jezik. Posle sedme godine
          ta sposobnost  postepeno opada  i potrebno je mnogo više vremena i truda da bi se dostigao ovaj nivo
          znanja.
                     Najpribližnije stranom govornom području što možete obezbediti svom detetu je sredina u kojoj
          će svakodnevno biti izloženo drugom jeziku i gde će zadovoljenje sopstvenih potreba biti motiv da taj 
          jeziki i usvoji.
                    Program rada našeg zabavišta je baziran na Montessori metodi za učenje drugog jezika za
           najmlađi uzrast, i koncipiran tako da nastavnik sa decom komunicira isključivo na engleskom jeziku
           a srpski jezik koristi za pojašnjenje novih pojmova.


                      Šta su prednosti Engleskog zabavišta u odnosu na časove engleskog jezika?

           - Deca su više sati, svakodnevno izložena stranom jeziku.
           - Zabavište nije učionica već pažljivo osmišljen prostor prilagođen najmlađem uzrastu, u kom deca
             spoznaju nove pojmove i te pojmove koriste u komunikaciji tokom svojih redovnih aktivnosti.
       
   - Deca ne uče engleski kroz igru, ona se igraju na engleskom jeziku.
           
                     U osnovi Montessori  metode je shvatanje da deca imaju potrebu da uče i razvijaju svoje potencijale
             a da je uloga vaspitača ili nastavnika da u dobro organizovanom prostoru to i omoguće
.

             
                              Na ovaj način, nikada nije suviše rano da Vaše dete počne da uči strani jezik.     


         
                      

                        Obdanište
      Sparki   Zabavište              Kruševac, ul. Kosovska 194             Tel. 0641766919           Email: sparki.ks@gmail.com

                       Školica
Background designed by Freepik
Copyright Vrtić Sparki 2015