Sparki


 Obdanište
Zabavište
Školica
zvezdice          
       
    
Kruševac, ul. Kosovska br.194             Tel. 064/1766919
  Email: sparki.ks@gmail.com

facebook
index
obdaniste zabaviste skolica kontakt 

        Obdanište            pin 

       Za  decu uzrasta 1-6 godina organizujemo:

       - Celodnevni boravak  u terminu 7-17h.
       - Poludnevni boravak u terminu  8 -13h.
       - Skraćeni boravak u terminu     8 -12h.


       Deca su podeljena prema uzrastu i to:
       - Starija grupa za decu uzrasta 3 do 6 godina.
       - Mlađa grupa za decu uzrasta 1 do 3 godina.

       Po potrebi, mlađu  grupu delimo na
       - grupu dece uzasta 1 do 2 godine i
       - grupu dece uzrasta 2 do 3 godina.

       Grupe su male i veličina zavisi od uzrasta dece.

       Raspored dnevnih aktivnosti :

       Prijem dece počinje u 7h i traje čitavog dana. 
      

       7.00 -  8.30  - Slobodne aktivnosti
       8.30 -  8.45  - Jutarnje telesno vežbanje
 
       8.45 -  9.00  - "Zamislite šta se desilo."                                                        (Jezička aktivnost)
       9.00 - 9.30   -  Priprema  i doručak
       9.30 - 10.30 - Usmerene aktivnosti
     10.30 - 10.45 - Priprema  i  užina                             
     10.45 - 11.45 - Dodatna aktivnost
     11.45 - 12.15 - Slobodne aktivnosti
     12.15 - 12.45 - Priprema  i ručak 
     12.45 - 15.00 - Priprema  i spavanje
     15.00 - 15.15 - Priprema  i užina
     15.15 - 17.00 - Slobodne aktivnosti u dvorištu 
                              ukoliko dozvoljavaju vremenske
                              prilike.
 
ovo smo mi

imageslideshow


   
             


                        Ishrana dece


       U zavisnosti od termina boravka u vrtiću, deca
       imaju sledeće obroke:


 
      Doručak  u  9:00 h

       Užina       u 10:30 h      
       Ručak      u 12:15 h
       Užina      u 15:15 h
       Hrana se priprema i dostavlja iz dečije kuhinje Pionir,
       prema unapred dogovorenom jelovnik sastavljenom
       od strane nutricioniste ove ustanove.                                                                                                                                            
stopice

        Usmerene aktivnosti u starijoj grupi:

        Svet oko nas           - 9.30 - 9.50
        Rekreativna pauza   - 9.50 -10.10
        (fizička/ muzička)
        Matematika              - 10.10 -10.30

        Dodatne aktivnosti:


        Pozorištance                - ponedeljkom
        Engleski jezik               - utorkom i četvrtkom
        Sportski dan / Dan u prirodi  - sredom
        Kreativna radionica                 - petkom

   
   
 
        Usmerene aktivnosti
u mlađoj  grupi:
   

        Intelektualne aktivnosti
        Aktivnosti za razvoj čulne osetljivosti
        i opažanja

        Ritmičko muzičke aktivnosti
        Grafičko likovne aktivnosti
        Motoričke aktivnosti
        Jezičke aktivnosti
         
                       

                         Obdanište
       Sparki   Zabavište               Kruševac, ul. Kosovska 194            Tel. 0641766919            Email: sparki.ks@gmail.com

                         Školica

Background designed by Freepik
Copyright Vrtić Sparki 2015